KNX uređaj IO44B02KNX-C

(IO44B02KNX-C)

Koristi se za interfejs komande (npr. tastere) ili potrošače (npr. lampe) za sve vrste aplikacija.

Uređaj ima 4 binarna ulaza (bez potencijala) i 4 binarna relejna izlaza. Ulazi se mogu povezati na konvencionalne prekidače, npr. tastere, prekidače, konektore, za funkcije prebacivanja sa pulsnim opterećenjima. Izlazi uključuju funkcije prebacivanja, memorijska očitavanja, kontrolu logičkih funkcija; može se omogućiti vremenski odložena aktivacija i deaktivacija.

Izlazi mogu raditi kao preklopni kanali; ova funkcija se može koristiti za upravljanje „fan coil“ sa 2 cevi/ 3 brzine ili 4 cevi/ 2 brzine.

BMS

Opis

Koristi se za interfejs komande (npr. tastere) ili potrošače (npr. lampe) za sve vrste aplikacija. Uređaj ima 4 binarna ulaza (bez potencijala) i 4 binarna relejna izlaza. Ulazi se mogu povezati na konvencionalne prekidače, npr. tastere, prekidače, konektore, za funkcije prebacivanja sa pulsnim opterećenjima. Izlazi uključuju funkcije prebacivanja, memorijska očitavanja, kontrolu logičkih funkcija; može se omogućiti vremenski odložena aktivacija i deaktivacija. Izlazi mogu raditi kao preklopni kanali; ova funkcija se može koristiti za upravljanje „fan coil“ sa 2 cevi/ 3 brzine ili 4 cevi/ 2 brzine.

BMS

Tehničke karateristike

  • 4 binarna ulaza i 4 relejna izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula