Dimer Modul DM01D01KNX

(DM01D01KNX)

Izlazni kraj: Dimer isključuje deo finalnog napona, što rezultuje u prigušenom izlazu iz lampe

Vodeći kraj: Dimer isključuje deo inicijalnog ulaznog napona, što rezultuje u prigušenom izlazu iz lampe

BMS

Opis

Dimer Modul DM01D01KNX je KNX 1-kanalni strujni dimer koji radi kao Master dimer koji se može povezati sa dva slave modula (kao DM01D01ACC) sa identičnim karakteristikama kao što ih ima Master, preko lokalnog dvo žičanog bus-a.
Može se koristiti u sledećim konfiguracijama:
– Izlazni kraj: Dimer isključuje deo finalnog napona, što rezultuje u prigušenom izlazu iz lampe. Ova regulacija opterećenja se koristi za otporna, ili kapacitivna opterećenja (obično halogene lampe sa elektronskim transformatorom, ili sijalice osvetljenja).
– Vodeći kraj: Dimer isključuje deo inicijalnog ulaznog napona, što rezultuje u prigušenom izlazu iz lampe. Ova regulacija opterećenja se koristi za induktivna opterećenja (obično su to feromagnetni transformatori ili torusni). Tri kanala su nezavisna i mogu raditi na različitim fazama trofaznog sistema uz poštovanje limita od 230V između faze i nule. 1x 700W.

BMS

Tehničke karateristike

  • 1 kanal
  • Montaža: Montira se na DIN šinu