KNX uređaj IO88E01KNX

(IO88E01KNX)

Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R8)

Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 to EV8)

Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete valjaka roletni i zastora – do 4 kanala (kanali A do D)

Fan Coil Aktuatori za 2/4 cevi sistema za grejanje/ hlađenje sa trobrzinskim motorima (koriste releje 1-5)

BMS

Opis

Koristi se za interfejs komande (npr. tastere) ili potrošače (npr. lampe) za sve vrste aplikacija. Uređaj ima 8 binarnih ulaza (bez potencijala) i 8 binarnih relejnih izlaza. Ulazi se mogu povezati na konvencionalne prekidače, npr. tastere, prekidače, konektore, za funkcije prebacivanja sa pulsnim opterećenjima. Ulazi mogu biti iskonfigurisani softverom kao izlazi za LED; mogu se koristiti za on/off komande, regulaciju osvetljenja, memorijske kontrole. Izlazi uključuju funkcije prebacivanja, memorijske kontrole i kontrole logičkih funkcija. 8 izlaza može biti konfigurisano tako da:

• Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R8);
• Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 to EV8);
• Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete valjaka roletni i zastora – do 4 kanala (kanali A do D);
• Fan Coil Aktuatori za 2/4 cevi sistema za grejanje/ hlađenje sa trobrzinskim motorima (koriste releje 1-5).

BMS

Tehničke karateristike

  • 8 binarnih ulaza i 8 relejnih izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula