Prezentacija sistema preventivnog otkrivanja požara

Prezentacija sistema preventivnog otkrivanja požara u JKP „Informatika“ Novi Sad

Preduzeće „Tesla sistemi d.o.o.“ Beograd prezentovalo je Sistem za preventivno otkrivanje požara JKP “Informatika” .

Glavni cilj sistema za detekciju požara je efikasno sprečavanje pretnji po ljude, oštećenja opreme i zgrada.

Tehnologija preventivnog otkrivanja požara je tehnologija koja je prvi put primenjena u NASA letelicama. Svrha i misija sistema za detekciju požara je otkrivanje rizika od nastanka požara vremenski mnogo pre nego što nastanu prvi efekti požara u vidu dima, mirisa…

Više o sistemu preventivnog otkrivanja požara (sa predavanja održanog u Inženjerskoj komori): Prezentacija preventivnog otkrivanje požara

Ovlašćenje za organizovanje i sporovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Kompanija Tesla sistemi je dobila ovlašćenje da organizuje i sporovodi obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Ovlašćenje je izdato od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije.

VIŠE INFORMACIJA