Moderne i inovativne tehnologije gradnje zahtevaju rešenja čije su glavne karakteristike brza realizacija, fleksibilnost pri konfigursanju, ekonomično održavanje i efikasno korišćenje energije.

Ove karakteristike su postale ključne za implementaciju i uspeh projekta.

Tesla sistemi u oblasti Automatizacije Zgrada primenjuje najsavremenija tehničko-tehnološka dostignuća domaćih i svetskih proizvođača iz oblasti energetske efikasnosti, telekomunikacionih sistema i tehničke zaštite, u cilju ostvarivanja ovih zahteva.

AUTOMATIZACIJA ZGRADA NUDI OPTIMALNA REŠENJA KROZ PROJEKTE:

  • Energetske efikasnosti – upavljenje KGH i pomoćnim sistemima
  • Telekomunikacionih Sistema
  • Sistema Tehničke Zaštite