KNX uređaj IO44E01KNX

(IO44E01KNX)

Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R4);

Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 do EV4)

Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete valjaka roletni i zastora – do 2 kanala kanali A do B)

Mogu biti konfigurisani u parovima za upravljanje reduktorima motora, ili za solenoidne
prekidače sa kontrolom u 3 tačke za ventilacionu rešetku – do 2 kanala (kanali A do B)

BMS

Opis

Koristi se za interfejs komande (npr. tastere) ili potrošače (npr. lampe) za sve vrste aplikacija. Uređaj ima 4 binarna ulaza (bez potencijala) i 4 binarna relejna izlaza. Ulazi se mogu povezati na konvencionalne prekidače, npr. tastere, prekidače, konektore, za funkcije prebacivanja sa pulsnim opterećenjima. Ulazi mogu biti iskonfigurisani softverom kao izlazi za LED; mogu se koristiti za on/off komande, regulaciju osvetljenja, memorijske kontrole. Izlazi uključuju funkcije prebacivanja, memorijske kontrole i kontrole logičkih funkcija. 4 izlaza mogu biti konfigurisana tako da:

• Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R4);
• Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 do EV4);
• Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete valjaka roletni i zastora – do 2 kanala (kanali A do B);
• Mogu biti konfigurisani u parovima za upravljanje reduktorima motora, ili za solenoidne prekidače sa kontrolom u 3 tačke za ventilacionu rešetku – do 2 kanala (kanali A do B).

BMS

Tehničke karateristike

  • 4 binarna ulaza i 4 relejna izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula