Preduzeće Tesla sistemi, vodeći sistem integrator u Srbiji, sledi svoj osnovni koncept poslovanja, da korisnik ima potpunu uslugu, od izrade idejnog rešenja, preko projektovanja do izvođenja i održavanja.

Posebna pažnja se posvećuje održavanju već ugrađenih sistema.

Tesla sistemi svoj razvoj ne postižu koristeći podizvođače, već nastojimo da naši radnici obavljaju kompletan posao. Tome doprinose brz odziv, obučen kadar, iskusni inženjeri i raspoloživost korisniku svih 365 dana u godini.

Uvođenjem savremenih načina poslovanja, za kratko vreme smo ostvarili velike reference i poslove.

Redovno slanje kadra na stručno usavršavanje i edukaciju doprinosi tome da smo u koraku sa opremom i tehnologijom koja se razvija neverovatnom brzinom. Prisutni smo na velikom broju seminara i kurseva kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Da bi izašli u susret korisnicima koji imaju manje zahtevne poslove, a ne nalaze se u Beogradu, obučili smo naše saradnike u svim gradovima Srbije, da mogu umesto nas da obave posao.

Tesla sistemi rade i kao podizvođači drugih firmi, jer imamo kompletnu infrastrukturu da obavimo posao bilo koje veličine.

 

pametne zgrade u beogradu

Saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, u slučaju kompleksnijih projekata, rešava svaku prepreku angažovanjem stručnjaka sa tog fakulteta. Poslovna politika firme se zasniva na principu pružanja maksimalne usluge projektantima, kao i učenicima i studentima elektro struke.

Opredeljenjem da uvozimo opremu, postali smo još konkurentniji na tržištu, a svi naši saradnici u Srbiji, imaju opremu po povoljnoj i tržišno konkurentnoj ceni. Obuhvatanjem svih oblasti, od projektovanja i izvođenja ka održavanju, sjedinjeno sa uvozom, ostvarili smo znatno niže cene za korisnike i investitore.

pametni stanovi u beogradu

 

Tesla sistemi u 3 slike i 3 reči: rad, red i disciplina