KNX uređaj IO88B02KNX-C

(IO44E01KNX)

Koristi se za interfejs komande (npr. tastere) ili potrošače (npr. lampe) za sve vrste aplikacija.

Uređaj ima 8 binarnih ulaza (bez potencijala) i 8 binarnih relejnih izlaza.

Ulazi se mogu povezati na konvencionalne prekidače, npr. tastere, prekidače, konektore, za funkcije prebacivanja sa pulsnim opterećenjima.

Ulazi mogu biti iskonfigurisani softverom kao izlazi za LED; mogu se koristiti za on/off komande, regulaciju osvetljenja, memorijske kontrole.

BMS

Opis

Koristi se za interfejs komande (npr. tastere) ili potrošače (npr. lampe) za sve vrste aplikacija. Uređaj ima 8 binarnih ulaza (bez potencijala) i 8 binarnih relejnih izlaza. Ulazi
se mogu povezati na konvencionalne prekidače, npr. tastere, prekidače, konektore, za funkcije prebacivanja sa pulsnim opterećenjima. Ulazi mogu biti iskonfigurisani softverom kao izlazi za LED; mogu se koristiti za on/off komande, regulaciju osvetljenja, memorijske kontrole. Izlazi uključuju funkcije prebacivanja, memorijske kontrole i kontrole logičkih funkcija. Releji 5 do 8 su opremljeni tabom i mogu biti ručno prebačeni. Konfiguracija uređaja i puštanje u rad, u smislu fizičke adrese, grupne adrese i parametara, se radi sa ETS (Engineering Tool Software) kroz download programske aplikacije.

BMS

Tehničke karateristike

  • 8 binarnih ulaza i 8 relejnih izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula