KNX uređaj IO32D01KNX

(IO32D01KNX)

2 digitalna ulaza

1 analogni ulaz

2 relejna izlaza (bistable)

BMS

Opis

2 digitalna ulaza, 1 analogni ulaz, 2 relejna izlaza (bistable). Digitalni ulazi su namenjeni za povezivanje na kontakate bez potencijala i senzore can interfejsa, tastere i td; mogu se koristiti za on/off komande, regulaciju osvetljenja, memorijske kontrole i kontrolu sekvenci od 3 objekta. Analogni ulaz može da upravlja jednom temperaturnom sondom (sa on/ off regulacijom), ili jednim termostatom za kontrolu elemenata za grejanje i hlađenje, ventila, 2 i 4 cevi „fan coil“. Opciono, može da upravlja Infrared Receiver (IRX) da bi prosledio do „bus“ od 8 kanala koji dolaze sa IRC sa on/off komandama, sekvencama 2 objekta, dimera ili zastora. Izlazi uključuju funkcije prebacivanja, sa odloženim startom, memorijskim funkcijama, zaključavanjem, ili logičkim funkcijama. Svaki izlaz može biti konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (2 nezavisna kanala). Izlazi uređaja se mogu konfigurisati: Svaki izlaz može biti konfigurisan odvojeno za ON / OFF ili kontinuirano prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (2 nezavisna kanala). Mogu biti konfigurisani u paru za upravljanje valjcima zastora, ili roletni (1 kanal). Uređaj je opremljen KNX komunikacionim interfejsom.

BMS

Tehničke karateristike

  • 2 digitalna ulaza, 1 analogni ulaz, 2 relejna izlaza (bistable)
  • KNX komunikacioni interfejs