Izlazni Modul BO08A01KNX

(BO08A01KNX)

Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R8)

Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 do EV8)

BMS

Opis

Izlazni Modul je EIB/KNX uređaj koristan za interfejs komande (prekidači) ili opterećenja (npr. lampe) za bilo koju primenu. 8 izlaza uređaja mogu biti konfigurisana:
• Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R8);
• Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 do EV8); Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete valjaka roletni i zastora – do 4 kanala (kanali A do D);
• Mogu biti konfigurisani u parovima za upravljanje reduktorima motora, ili za solenoidne prekidače sa kontrolom u 3 tačke za ventilacionu rešetku – do 4 kanala (kanali A do D).
• Fan Coil Aktuatori za 2/4 cevi sistema za grejanje/ hlađenje sa trobrzinskim motorima (koriste releje 1-5).

BMS

Tehničke karateristike

  • 8 izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula;