Dimer Modul DM03B02KNX

(DM03B02KNX)

Omogućava podešavanje sijaličnih i halogenih opterećenja od 230V, BT i TBT

Može kontrolisati 1, 2 ili 3 (C1, C2, C3) nezavisna kola osvetljenja

Broj izlaza zavisi od pozicije prekidača 7

BMS

Opis

Dimer Modul DM03B02KNX sa 3 kanala napravljen za interfejs sa varijabilnim osvetljenjem sa bus KNX/EIB. Omogućava podešavanje sijaličnih i halogenih opterećenja od 230V, BT i TBT. Može ontrolisati 1, 2 ili 3 (C1, C2, C3) nezavisna kola osvetljenja. Broj izlaza zavisi od pozicije prekidača 7. Instalira se na DIN šinu. Konfiguracija za puštanje u rad u smislu fizičke adrese, grupne adrese i parametara se radi kroz ETS (Engineering Tool Software) uz upotrebu programske aplikacije. 3x300W.

BMS

Tehničke karateristike

  • 3 kanala
  • Montaža: Montira se na DIN šinu