Izlazni Modul BO12B01KNX

(BO12B01KNX)

Kontrolisanje do 12 nezavisnaih opterećenja / svetla

Kontrolisanje do 6 nezavisnih valjaka roletni, ili zastora sa mehaničkim graničnicima

BMS

Opis

Izlazni Modul je KNX uređaj od 16 A i može se koristiti za:
– Kontrolisanje do 12 nezavisnaih opterećenja / svetla;
– Kontrolisanje do 6 nezavisnih valjaka roletni, ili zastora sa mehaničkim graničnicima.

BMS

Tehničke karateristike

  • 12 izlaza