Izlazni Modul BO04A01KNX

(BO04A01KNX)

Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R4)

Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 do EV4)

Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete
valjaka roletni i zastora – do 2 kanala (kanali A do B)

BMS

Opis

Izlazni Modul je EIB/KNX uređaj koristan za interfejs opterećenja (npr. lampe) za bilo koju primenu. 4 izlaza uređaja mogu biti konfigurisana: Svaki izlaz bude konfigurisan odvojeno za kontrolu opterećenja (R1 do R4); Svaki izlaz može biti konfigurisan nezavisno za ON / OFF ili za kontinualno prebacivanje (PWM) za električne prekidače (solenoidni aktuatori) (EV1 do EV4); Mogu biti konfigurisani u parovima, za magnete valjaka roletni i zastora – do 2 kanala (kanali A do B); Mogu biti konfigurisani u parovima za upravljanje reduktorima motora, ili za solenoidne prekidače sa kontrolom u 3 tačke za ventilacionu rešetku – do 2 kanala (kanali A do B). Kanali CH A/ CH B Output / Funkcija OUT 1 ↑(up) OUT 3 ↑(up) Output / Funkcija OUT 2 ↓(down) OUT 4 ↓(down).

BMS

Tehničke karateristike

  • 4 izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula