Dimer Modul DM03C02KNX

( DM03C02KNX)

Dimer DM03C02KNX se koristi za kontrolu svetlosnih kola kroz konekciju 1/10V, na osnovu rada daljinski kontrolisanih dimera, ili elektronskih opterećenja

Instalira se na DIN šinu

BMS

Opis

Dimer DM03C02KNX se koristi za kontrolu svetlosnih kola kroz konekciju 1/10V, na osnovu rada daljinski kontrolisanih dimera, ili elektronskih opterećenja. Instalira se na DIN šinu. Konfiguracija za puštanje u rad u smislu fizičke adrese, grupne adrese i parametara se radi kroz ETS (Engineering Tool Software) uz upotrebu programske aplikacije.

BMS

Tehničke karateristike

  • Montaža: Montira se na DIN šinu
  • Konfiguracija kroz ETS softver