Izlazni Modul BO08B01KNX

(BO08B01KNX)

Kontrolisanje do 8 nezavisnaih opterećenja / svetla

Kontrolisanje do 4 nezavisna valjka roletni, ili zastora sa mehaničkim graničnicima

BMS

Opis

Izlazni Modul je KNX uređaj od 16 A i može se koristiti za:
– Kontrolisanje do 8 nezavisnaih opterećenja / svetla;
– Kontrolisanje do 4 nezavisna valjka roletni, ili zastora sa mehaničkim graničnicima.

BMS

Tehničke karateristike

  • 8 izlaza
  • Montaža: Montira se na DIN šinu – 4 modula