uticaj automatizacije poslova na savremeno drustvo

HIP „Petrohemija“ – Pančevo

Izvršeno postavljanje sistema gromobranske zaštite u HIP „Petrohemija“ – Pančevo

Gromobranska zaštita podrazumeva skup mera zaštite protiv direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva.

Gromobrani se postavljaju na visokim građevinama i objektima u cilju zaštite od atmosferskog pražnjenja. Atmosferska pražnjenja na objektima bez odgovarajuće gromobranske zaštite predstavljaju uzrok velikih šteta i gubitaka u privredi. Štete nastale zbog prestanka procesa proizvodnje mogu biti znatno veće u odnosu na štete nastale fizičim oštećenjem ili uništenjem samih proizvodnih objekata.

Najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Republici Srbiji i značajna kompanija hemijske industrije Jugoistočne Evrope HIP-Petrohemije Pančevo, čija proizvodna postrojenja zauzimaju 241 hektar u industrijskoj zoni Pančeva, u Elmiru kod Zrenjanina i Crepaji kod Pančeva, je postavila sistem gromobranske zaštite.

Kapacitet proizvodnje u integrisanom petrohemijskom kompleksu HIP-Petrohemije trenutno je više od šest stotina hiljada tona petrohemikalija godišnje.

Godinama unazad HIP-Petrohemija je po vrednosti izvoza među vodećim srpskim izvoznicima, čime značajno doprinosi ukupnom srpskom izvozu.

Comments for this post are closed.