Izvršeno merenje buke za izradu akustičke studije za opštinu Kula

Osnov i rok za izradu Akustičke studije definisan je Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), i to:

Član 29. stav 1. tačka 8.
“Jedinica lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti, u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama:
izrađuje studiju pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje za svoju teritoriju (akustičku studiju) i stara se o održavanju, nabavci i
postavljanju akustičkih izvora (sirena) i ostale opreme u okviru jedinstvenog sistema za javno uzbunjivanje u Republici Srbiji”

Član 96, stav 4.
“Jedinice lokalne samouprave su dužne da izrade akustičku studiju za svoju teritoriju u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.”
(ističe 21.11.2021. godine)