L-INX Server za automatizaciju – Gateway LINX-203 (BACnet/IP Ruter) *3

(LINX-203)

Vizualizacija prilagođenih grafičkih stranica preko LWEB 900 (Upravljanje zgradama), LWEB 803 (Monitoring i kontrola) ili LWEB 802 (Web pregledač)
Čuva prilagođene grafičke stranice
Proširenja sa fizičkim ulazima i izlazima sa L-IOB I/O modulima (LIOB-10x, LIOB-15x i LIOB-55x)
128×64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem

Kategorije: , Oznaka:

BMS Nova Varoš

Opis

L-INX Server za automatizaciju – Gateway LINX-203 (BACnet/IP Ruter) *3

BMS Novi Bečaj

Tehničke karateristike

 • Vizualizacija prilagođenih grafičkih stranica preko LWEB 900 (Upravljanje zgradama), LWEB 803 (Monitoring i kontrola) ili LWEB 802 (Web pregledač)
 • Čuva prilagođene grafičke stranice
 • Proširenja sa fizičkim ulazima i izlazima sa L-IOB I/O modulima (LIOB-10x, LIOB-15x i LIOB-55x)
 • 128×64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Lokalni i daljinski pristup informacijama o statusu uređaja
 • Upravljanje pomoću jog dial točkića za kružni odabir ili VNC klijenta
 • Alarmiranje, zakazivanje i trendovi (AST ™)
 • Node.js podrška * za jednostavnu integraciju (npr. Google kalendar, Aleksa, multimedijalna oprema,…)
 • Email obaveštenje o događaju
 • Matematički objekti za izvršavanje matematičke operacije na tačkama podataka
 • Ugrađeni OPC XML-DA i OPC UA server
 • Dualni Ethernet/IP interfejs
 • Pristup statistici mreže
 • Usklađen sa ANSI/ASHRAE 135‑2012 i ISO 16484-5: 2012 standard
 • Podržava BACnet MS / TP i BACnet / IP
 • LINX‑203 BACnet Server za automatizaciju sa LIOB‑Connect-om, B-BC, I urađenim BACnet/IP to MS/TP Ruterom