L-IOB I/O Moduli 450

(LIOB-450)

I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima
Dual Ethernet/IP interfejs
SNVT-baziran interfejs za integraciju u LonMark IP-852 kanalom
LonMark sertifikovan

Upravljanje zgradama
Kategorije: , Oznaka:

Opis

Moduli LIOB-45x su LonMark sertifikovani i komuniciraju preko Ethernet /IP-852 u LonMark sistemu. Pružaju do 512 unosa u tabelu adresa (ECS režim). LonMark IP-852 Kanal preko Ethernet-a Moduli LIOB-45x su opremljeni web interfejsom za upit statusa uređaja. Lokalnom ekranu se može pristupiti preko VNC. LIOB-IP Režim LIOB-45k moduli se mogu prebaciti na LIOB-IP režim koristeći ručne lokalne operacije. U LIOB-IP modu, LIOB-45x moduli proširuju L-INX automatizacione servere, L-ROC sobne kontrolere, L-IOB I/O kontrolere i LIOB-AIR I/O kontrolere sa fizičkim ulazom i izlazom preko plug and play.

Tehničke karateristike

 • I/O modul sa fizičkim ulazima i izlazima
 • Dual Ethernet/IP interfejs
 • SNVT-baziran interfejs za integraciju u LonMark IP-852 kanalom
 • LonMark sertifikovan
 • Do 512 unosa tabele adresa (ECS režim)
 • 128×64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Lokalni pristup informacijama o statusu uređaja i tačkama podataka u jasnom tekstu i simbolima
 • Povezan sa L-INX automatizacionim serverom, L-ROC sobnim kontrolerima, L-IOB I/O kontrolerima i LIOB-AIR I/O kontrolerima preko LIOB-IP
 • Automatska integracija u konfiguracije uređaja pomoću L-INX, L-ROC, L-IOB I/O kontrolera i LIOB-AIR
 • Laka zamena uređaja bez dodatnog softvera
 • Integrisani web server za konfiguraciju uređaja
 • LNS plug-in za konfiguraciju uređaja u LonMark sistemu
 • Ručno upravljanje pomoću kružnog odabira ili VLC klijenta

Opcije: LIOB‑450 LIOB‑IP852 I/O Modul: 8 UI, 2 DI, 2 AO, 8 DO (4 x Relej 6 A, 4 x Triac 0.5 A)