WEB Vizualizacija

(LWEB-802)

Većina LOYTEC uređaja može upravljati i skladištiti grafičke projekte (L-WEB projekti).
Ovi projekti se mogu kreirati bez poznavanja bilo kog Web-baziranog jezika unutar L-VIS / L-WEB konfiguracijskog alata.
Prilagođene grafičke stranice sa dinamičkim sadržajem mogu biti prikazane sa LWEB-803 na Windows računarima ili sa LWEB 802 u standardnom pretraživaču.

Kategorije: ,

BMS Peć

Opis

Većina LOYTEC uređaja može upravljati i skladištiti grafičke projekte (L-WEB projekti). Ovi projekti se mogu kreirati bez poznavanja bilo kog Web-baziranog jezika unutar L-VIS / L-WEB konfiguracijskog alata. Prilagođene grafičke stranice sa dinamičkim sadržajem mogu biti prikazane sa LWEB-803 na Windows računarima ili sa LWEB 802 u standardnom pretraživaču.