LPA – LOYTEC CEA-709 Protokol Analizator

(CEA-709 ili IP-852)

Online CEA-709.1 monitoring paketa u LonMark sistemima
Tumačenje paketa do nivoa bita
Konverzija mrežnih adresa i varijabli u simbolična imena
Napredna identifikacija transakcija

BMS Novi Sad

Opis

LOYTEC analizator protokola (LPA) za LonMark sisteme snima sve pakete podataka na CEA-709 ili IP-852 mrežama i prikazuje sve snimljene pakete ekranu računara. LPA softver pruža sveobuhvatan skup funkcija i metode za pregled, filtriranje i analizu paketa podataka do nivoa bitova.

Modeli:

 • LPA-SET-USB
 • LPA-USB
 • LPA-IP
 • LPA-SW
 • LPA-IP-SW

BMS Ruma

Tehničke karakteristike

 • Online CEA-709.1 monitoring paketa u LonMark sistemima
 • Tumačenje paketa do nivoa bita
 • Konverzija mrežnih adresa i varijabli u simbolična imena
 • Napredna identifikacija transakcija
 • Integrisana Node statistika za sve otkrivene domene, podmreže, čvorove i grupe
 • Opsežna statistika paketa (kratki paketi, CRC greške, paket/i, itd.)
 • Funkcija statističkog izveštaja uključujući savete za rešavanje mrežnih problema
 • Plug-in interfejs statističkog izveštaja za lokalizaciju ili prilagođavanje statističkog izveštaja
 • Trend Logging za korišćenje propusnog opsega i grešaka u paketima
 • LNS® interpretacija baze podataka
 • Tumačenje SNVT-a, upravljanje mrežom i dijagnostičke poruke
 • Dugoročna mogućnost snimanja paketa i praćenje grešaka u paketima sa greškama u protokolu