LIOB-AIR Kontroler ‑ AIR2 Podržani ulazi (senzori)

(LIOB-AIR2)

I/O kontroler sa fizičkim ulazima i izlazima
Specifični aplikacioni program za regulaciju promenjive količine vazduha
Umrežavanje putem redundantne ili odvojene IP mreže
Alarmiranje, zakazivanje i trendovi (AST ™)

Kategorije: , Oznaka:

BMS Raška

Opis

LIOB-AIR je u potpunosti IP bazirani kontroler volumena vazduha (VAV kontroler) sa unapred definisanim, fleksibilnim, reprogramabilnim aplikacionim programom i sofisticiranim funkcijama upravljanja za ventilacioni sistem zgrade.

BMS Resavica

Tehničke karateristike

 • I/O kontroler sa fizičkim ulazima i izlazima
 • Specifični aplikacioni program za regulaciju promenjive količine vazduha
 • Umrežavanje putem redundantne ili odvojene IP mreže
 • Alarmiranje, zakazivanje i trendovi (AST ™)
 • Node.js podrška * za jednostavnu integraciju (npr. Google kalendar, Aleksa, multimedijalna oprema,…)
 • Integrisan L-STAT korisnički panel sobe
 • Integrisani LWEB-802/803
 • Jednostavno se integriše u sistem LWEB-900 (upravljanje zgradama)
 • Ugrađeni web server za konfiguraciju uređaja
 • Proširenje fizičkih ulaza i izlaza pomoću jednog L/IOB I/O modul (LIOB-45x/LIOB-55x)
 • Dualni Ethernet/IP interfejs
 • BACnet / IP interfejs kompatibilan sa B-BC (BACnet Building Controller) profil
 • Integrisan OPC XML-DA i OPC UA server
 • Pritisak (unutrašnji)
 • Temperatura prostora
 • Zadata vrednost temperature prostora
 • Senzor za zauzetost
 • Temperatura pražnjenja
 • CO2 ili VOC senzor
 • Relativna vlažnost
 • Kontakt na prozorima
 • Zadata spoljašnja vrednost protoka (evropska verzija)

Opcije: LIOB AIR 2 Digitalni izlaz (DO) 6 (4 x Relej 6 A, 2 x Triac 0.5 A)