L-INX Server za automatizaciju – IEC 61131-3 Programibilni LINX-153 (Ruter, RNI) *1 *2 *3

(LINX-153)

Programabilan sa L-STUDIO IEC 61131‑3 i IEC 61499
Programabilan sa L-LOGICAD (potrebna je L-LOGICAD-LINX licenca)
Fizički ulazi i izlazi sa L-IOB I/O modulima (LIOB-10x, LIOB-15x i LIOB-45x/55x za LINX-153) (LIOB-45x/55x za LINX 154)
128×64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem

industrijska automatizacija
Kategorije: , Oznaka:

Opis

LINX‑153 BACnet & CEA‑709 Server za automatizaciju sa LIOB‑Connect i 61131-3 programiranje u L-STUDIU

Tehničke karateristike

 • Programabilan sa L-STUDIO IEC 61131‑3 i IEC 61499
 • Programabilan sa L-LOGICAD (potrebna je L-LOGICAD-LINX licenca)
 • Fizički ulazi i izlazi sa L-IOB I/O modulima (LIOB-10x, LIOB-15x i LIOB-45x/55x za LINX-153) (LIOB-45x/55x za LINX 154)
 • 128×64 grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem
 • Lokalni i daljinski pristup informacijama o statusu uređaja
 • Upravljanje pomoću jog dial točkića za kružni odabir ili VNC klijenta
 • Alarmiranje, zakazivanje i trendovi (AST ™)
 • Node.js podrška * za jednostavnu IoT integraciju (npr. Google kalendar, Aleksa, multimedijalna oprema,…)
 • Email obaveštenje o događaju
 • Matematički objekti za izvršavanje matematičke operacije na tačkama podataka
 • Čuva prilagođene grafičke stranice
 • Vizualizacija prilagođenih grafičkih stranica preko LWEB ‑ 900 (Upravljanje zgradama), LWEB 803 (Monitoring i kontrola) ili LWEB 802 (Web pregledač)
 • Ugrađeni OPC XML-DA i OPC UA server
 • Dualni Ethernet/IP interfejs
 • Pristup statistici mreže
 • Usklađen sa ANSI/ASHRAE 135‑2012 i ISO 16484-5: 2012 standard
 • Podržava BACnet MS / TP i BACnet / IP
 • BACnet klijent funkcija (pisanje svojstva, čitanje svojstava, COV pretplata)
 • Konfiguracija BACnet klijenta sa alatima za konfiguraciju (skeniranje i EDE uvoz)
 • B-BC (BACnet Kontroler zgrade) funkcionalnost, BTL certifikat