EnOcean LENO‑800

(LENO‑800)

KNX TP1 interfejs za L-INX, L-ROC i L-GATE
Pristupite maksimalno 250 ili 1000 KNX tačaka podataka preko KNX TP1 (L-INX/L-ROC/L-GATE)
Konfiguracija kroz ETS4/ETS5 softver preko XML importa
Povezan sa L-INX automatizacionim serverom, L-ROC sobnim kontrolerom ili L-GATE Gatewey preko porta EXT

Kategorije: , Oznaka:

BMS Kovin

Opis

ENO EnOcean interfejs integriše bežične senzore sa sopstvenim napajanjem i mikroenergetske uređaje i urđaje zaautomatizaciju zgrada uz upotrebu L-INX servera za automatizaciju, L-ROC sobnih kontrolera, LIOB-AIR kontrolera, L-GATE Univerzalnih Gateway i L-DALI kontrolera. Samo L-ENO interfejs treba da bude povezan sa USB portom. L-ENO uređaj se napaja preko magistrale USB i automatski se detektuje. L-ENO EnOcean interfejsi su dostupni u tri različite verzije: LENO-800 Evropa, Interfejs 868 MHz LENO-801 USA/Kanada, Interfejs 902 MHz LENO-802 Japan, Interfejs 928 MHz

BMS Kosjerić

Tehničke karakteristike

  • EnOcean interfejs za L-INX, L-ROC,L-DALI, L-GATE I LIOB-AIR
  • Podržava sve uobičajene EnOcean profile (EEP) za senzore i aktuatore
  • Konfiguracija pomoću šablona uređaja u L-INX konfiguratur softveru
  • Web interfejs za Teach-In, test jačine signala I test vrednosti
  • Laka zamena uređaja
  • Spoljna antena je uključena
  • Povezan sa L-INX automatizacionim serverom, L-ROC sobnim kontrolerima, L-DALI kontrolerima, L-GATE Gateway ili LIOB-AIR kontrolerima preko USB 2.0
  • Podrška višekanalnih uređaja EnOcean
  • Šifrovana bežična veza ako EnOcean uređaj podržava ovu funkciju

Opcije: LENO‑800 EnOcean Interfejs 868 MHz Evropa